A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSA A MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUMBAN
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS MEGÚJÍTÁSA A MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUMBAN
akadalymentes normal
A természettudományos oktatás megújítása a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Projekt neveA természettudományos oktatás megújítása a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban

Projekt megvalósulásának tervezett idÅ‘tartama: 2013. január 1. – 2014. június 30.

Támogatás összege: 316 644 508 forint

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0033

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez „Természettudományos oktatás megújítása a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban” című, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0033 jelű pályázatot nyújtott be, mely projektet a Humán ErÅ‘forrás Programok Irányító Hatósága a 2012. december 21-én kelt támogató levél szerint 318 644 508 forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt megvalósítására a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumhoz, a mosonmagyaróvári önkormányzathoz 11 környékbeli általános iskola csatlakozott a térségi szintű természettudományos oktatási hálózat megteremtéséért.

A projekt célkitűzései:

modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása;

a korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása;

a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazása, valamint a projektidÅ‘szakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása

 

A projekt eredményei:

A projekt eredményeként létrejön egy természettudományos laboratórium a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban, illetve ennek használatára 4 pedagógust képeznek ki. A projekt keretében azt együttműködő intézmények összesen 330 tanórát, a megvalósulás helyszínéül szolgáló intézmény pedig 44 tanórát szervez tanévenként. Természetesen a természettudományos tanórákat a projekt fenntartási idÅ‘szakban a projekt kiírás követelményeinek megfelelÅ‘en teljesítik.

A fejlesztés szakmai tartalma

Beruházás

A pályázat keretében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, mint fenntartó a természettudományos tárgyak innovációs tartalmának továbbfejlesztése érdekében természettudományos laboratóriumot alakít ki, mely megteremti a természettudományos oktatás keretei között a tudományos alapú kísérletek elvégzésének lehetÅ‘ségét.

A gimnázium I. emeletén jelenleg meglévő labor, tanári, vegyszerraktár, és egy tanterem átalakításával, a világítás és a fűtésrendszer korszerűsítésével tervezi a labor kialakítását, mely rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, alkalmas 36 tanuló egyidejű foglalkoztatására, két egyenlő részre történő választása megoldható úgy, hogy mindkét rész azonos infrastrukturális lehetÅ‘séget nyújt 18-18 tanuló egyidejű foglalkoztatására.

A kísérletezés korai megismerésére kiváló alkalom adódik a labor újszerű funkcióinak, modern eszközrendszerének, kifejlesztett segédanyagainak használatával, a kor szellemét, elvárásait tükröző, több feladat ellátási helyet kiszolgáló, hatékonyan működtethető, korszerű laboratórium kialakításával.

Eszközbeszerzés

A projekt keretében a kialakításra kerülő labor bútorzattal, kísérletezéshez szükséges fogyóeszközök és demonstrációs eszközök, modern infokommunikációs eszközök is beszerzésre kerülnek, melyek a természettudományos oktatás teljes szegmensét lefedik.

Képzések

A program során többféle képzés megszervezésére kerül sor.

30 órás továbbképzés a laboratórium működtetéséhez szükséges szakmai ismeretek megszerzésére

30 órás pedagógus továbbképzések a bevont iskolák természettudományi végzettséggel rendelkezÅ‘ pedagógusai részére, azzal a céllal, hogy tanítványaiknak a központi laboratóriumban képzést tartsanak (projektpedagógia, módszertan, oktatástechnikai eszközök használata)

15 órás továbbképzés projektpedagógia, csoportmódszer tanórai alkalmazására a laboránsok részére

15 órás továbbképzés, szintén a laboránsok részére, a laborfoglalkozásokhoz kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztésében, szerkesztésében, publikálásában való közreműködésre.

Tananyagfejlesztés

Szaktanári segédlet készül tételes és kidolgozott kísérletleírással, évfolyamonkénti 40 tanórányi lefedettséggel, valamint az emelt szintű érettségi összes kísérletével, tanulói munkafüzetekkel, továbbá digitális tananyagok elkészítése is megvalósul.

Kidolgozásra kerülnek délutáni szakköri, tehetséggondozó programok, készül a labor beosztások kezelését támogató adminisztrációs modul

A projekttel kapcsolatban további információt az alábbi elérhetÅ‘ségeken kérhet:

Név: Medgyesi Imre

Telefon: 30 / 396 05 38

E-mail cím: hg1dci@gmail.com